Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

f(me)=null ?

Να με πάλι, δάσκαλε που δίδασκες...

Ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε μια συνάρτηση (μη γραμμική)

Attributes:
Υγεία
Οικογένεια
Φίλοι
Γυναίκες
Δουλειά
Περιβάλλον

f(me)= null

Δεν υπάρχουν σχόλια: